Kontakt...

  • Adresa: Paunova 61/8
  • Telefon: 011 2287 757
  • Mobilni: 065 666 9993
  • e-mail: office@ddnet.rs
  • Matični broj: 20139013
  • PIB broj: 104303092
  • Šifra delatnosti: 64200 Telekomunikacije
  • Tekući račun: 250-1240000035770-80 - Eurobank
  • Obrazac za identifikaciju: Identifikacija
  • PEPDV obrazac: PEPDV